TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Kõik harjutused
Eelmised Järgmised
Harjutus Teema Tüüp
Loodusvarad (TaevereK - 22.09.2016) /MPT projekt Sorteerija
Saak salve! Marjapõõsad ja viljapuud 2 (Jass - 29.08.2016) /Kombineeritud harjutused Lüngajaht
Jäätmete sorteerimine (TaevereK - 18.05.2016) /MPT projekt Sorteerija
Köögiviljad 2 (Jass - 17.05.2016) /Kombineeritud harjutused Pildijaoskond
Eestis looduskaitse all olevad liigid 2 (krizti - 13.05.2016) /Kombineeritud harjutused Pildijaoskond
LILLED / ( - 11.04.2016) /Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Kas tunned puid, põõsaid, marju, kevadlilli ja veetaimi? / (Jass - 11.04.2016) /Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kombineeritud harjutused Pildijaoskond
Jäätmed * (TaevereK - 22.03.2016) /Kombineeritud harjutused Pildijaoskond
ARVUTA 3 (Jass - 11.02.2016) Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires Korrapidaja
Kreeka jumalad 2 (pillekaisel - 17.01.2016) /Ajalugu/6.klass Korrapidaja
Köögiviljad (Jass - 18.11.2015) /Kombineeritud harjutused Pildijaoskond
Kirik ja usuühendused(uuendatud) (maien - 04.08.2015) /Ühiskonnaõpetus/9.klass Valimisjaoskond
Lapse õigused(uuendatud) (maien - 03.08.2015) /Ühiskonnaõpetus/9.klass Täitmisjaoskond
Sotsiaalne turvalisus (uuendatud) (maien - 30.07.2015) /Ühiskonnaõpetus/9.klass Täitmisjaoskond
Riik ja valitsemine / KOMPLEKT (maien - 27.07.2015) /Ühiskonnaõpetus/9.klass Valimisjaoskond
* Linnast maale! (Jass - 04.05.2015) Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Kirjuta õigesti (mairet - 26.04.2015) /Matemaatika/12. klass Lüngajaht
Kordamine ( - 25.04.2015) /Matemaatika/12. klass Korrapidaja
Protsent I (mairet - 25.04.2015) /Matemaatika/10. klass Täitmisjaoskond
Koolimatemaatika ( - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Täitmisjaoskond
Kordamine ( - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Valimisjaoskond
Matemaatika ( - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Valimisjaoskond
Funktsioonide tuletised (Daire Krabi) ( - 24.04.2015) /Matemaatika/11. klass Valimisjaoskond
Taandamisvalemid ( - 24.04.2015) /Matemaatika/10. klass Valimisjaoskond
Protsentarvutuse põhiülesanded ( - 24.04.2015) /Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused Valimisjaoskond
Kokkuvõttev töö 3.kl matemaatikast (linkur - 22.04.2015) /Matemaatika/3.klass Valimisjaoskond
Euroopa riigid * ( - 01.04.2015) Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine Pildijaoskond
Kas tunned linde? (TaevereK - 01.04.2015) /Loodusõpetus/Üldine Korrapidaja
Kevadlilled metsas ja aias / rahvapärased nimetused (TaevereK - 02.03.2015) /Loodusõpetus Korrapidaja
KEVAD 2 (koerukas - 02.03.2015) /Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass Pildijaoskond
Harjutuste teemad
Geograafia (4)
Kombineeritud harjutused (22)
Bioloogia (5)
Füüsika (1)
Koolituse tööd 2012 (44)
Veeohutus (22)
Ühiskonnaõpetus (1)
ABC (2)
Loodusõpetus (15)
Muusika (28)
Microsofti võistlustööd (54)
Inimeseõpetus (17)
Sport (20)
Võistlused (47)
Harjutused (1)
Meelelahutus (25)
1920 (1)
KOOLITUSED (3)
MPT projekt (4)
Parandusõpe (35)
Ajalugu (9)
/ MIV/1. klass (1)
/Ajalugu/6.klass (37)
/Ajalugu/7.klass (7)
/Ajalugu/Kombineeritud harjutused (2)
/Ajalugu/8.klass (26)
/Ajalugu/Ajaarvamine, ajaloo allikad (2)
/Ajalugu/10.klass (2)
/Ajalugu/5.klass (33)
/Ajalugu/9.klass (22)
/Arvutiõpetus/2.klass (1)
/Arvutiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Arvutiõpetus/Tekstitöötlus (2)
/Arvutiõpetus/7.klass (1)
/Arvutiõpetus/Üldised küsimused (2)
/Arvutiõpetus/Riist- ja tarkvara (2)
/Arvutiõpetus/4.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/4.klass (11)
/Ühiskonnaõpetus/4. klassi ühiskonnaõpetus (25)
/Ühiskonnaõpetus/Inimesed ja seadused (1)
/Ühiskonnaõpetus/Demokraatlik ühiskonnakorraldus (4)
/Ühiskonnaõpetus/Inimene ja teave (1)
/Ühiskonnaõpetus/9.klass (23)
/Ühiskonnaõpetus/12.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/Riigi mõiste ja funktsioonid (2)
/Ühiskonnaõpetus/Kombineeritud harjutused (14)
/Bioloogia/9.klass (26)
/Bioloogia/8 (25)
/Bioloogia/Taimed (1)
/Bioloogia/7.klass (21)
/Bioloogia/Loomad (1)
/Bioloogia/Kombineeritud harjutused (6)
/Bioloogia/12.klass (1)
/Füüsika/8.klass (2)
/Füüsika/9.klass (2)
/Füüsika/Kombineeritud harjutused (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia (1)
/Geograafia/9.klass (3)
/Geograafia/Kombineeritud harjutused (13)
/Geograafia/Kaardiõpetus (1)
/Geograafia/8.klass (22)
/Geograafia/Maa siseehitus (1)
/Geograafia/Kliima ja veestik (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia/Keskmine (2)
/Inimeseõpetus/1.klass (20)
/Inimeseõpetus/2. klass (51)
/Inimeseõpetus/Koolieelikud (5)
/Inimeseõpetus/3. klass (44)
/Inimeseõpetus/7.-9. klass (14)
/Keemia/Liht- ja liitained (3)
/Keemia/8.klass (38)
/Keemia/Aatomid ja molekulid (3)
/Keemia/Keemilised elemendid (1)
/Keemia/Metallid (1)
/Keemia/9.klass (8)
/Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile (3)
/Loodusõpetus/4. - 6. klassile (4)
/Loodusõpetus/5. klass (22)
/Loodusõpetus/Koolieelikutele (12)
/Loodusõpetus/Üldine (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kaardiõpetus ja mõõtmine (1)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Organismid, nende elupaigad ja kooselu (16)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Inimene (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kombineeritud harjutused (20)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/2.klass (56)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass (33)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Eesti (6)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Ilm ja aastaajad (12)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Elekter ja magnetism (5)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Liikumine (4)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/3.klass (53)
/Matemaatika/8.klass (45)
/Matemaatika/4.klass (27)
/Matemaatika/3.klass (31)
/Matemaatika/2.klass (45)
/Matemaatika/10. klass (2)
/Matemaatika/12. klass (5)
/Matemaatika/6.klass (24)
/Matemaatika/5.klass (68)
/Matemaatika/9.klass (15)
/Matemaatika/11. klass (1)
/Matemaatika/7.klass (48)
/Matemaatika/1.klass (51)
/Matemaatika/Kombineeritud harjutused (17)
/Matemaatika/Protsentarvutus (1)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Harilikud murrud (3)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arv kui loendamise tulemus (1)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Kümnendmurrud (8)
/Matemaatika/Geomeetria/Pöördkehad (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Nelinurk (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Geomeetrilised kujundid (4)
/Matemaatika/Geomeetria/Kombineeritud harjutused (1)
/Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused (1)
/Muusika/9.klass (3)
/Muusika/4.klass (1)
/Muusika/6.klass (1)
/Muusika/8.klass (2)
/Tööõpetus/Tööõpetuse terminoloogia (4)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Eesti aastail 1988 - ... (2)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Kombineeritud harjutused (3)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Muistne vabadusvõitlus (1)
Ajalugu/Uusaeg/Kombineeritud harjutused (2)
Ajalugu/Vana-Kreeka/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Ökoloogia/Keskmine (2)
Bioloogia/Elu olemus/Organismide koostis ja ehitus/Organismide keemiline koostis/Raske (1)
Bioloogia/Elu olemus/Paljunemine ja areng/Rakkude jagunemine ja organismide paljunemine (1)
Bioloogia/Inimene/Inimorganism kui tervik (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Seedeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Hingamiselundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Vereringeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Tervishoid/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kahepaiksed (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Linnud (3)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Kombineeritud harjutused (8)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Eluviis/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Mitmekesisus ja levik/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Kerge (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Keskmine (1)
Füüsika/Aatomi- ja universumiõpetus/Kosmoloogia (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Kerge (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine (7)
Geograafia/Kaardiõpetus/Raske (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Üldiselt loodusvöönditest (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Kõrbed (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Jäävöönd (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Euroopa Liit (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused (3)
Geograafia/Rahvastik/Maailma rahvastik (3)
Geograafia/Rahvastik/Eesti rahvastik ja asustus (2)
Keemia/Keemilised elemendid/Kombineeritud harjutused (1)
Keemia/Keemilised elemendid/Perioodilisussüsteem (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Kombineeritud harjutused (2)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Alused (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Happed (1)
Keemia/Orgaaniline keemia/Kombineeritud harjutused (1)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Loodusvarad (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/6.klass (24)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maailmaruum (6)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Õhk, muld, vesi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maa ja selle ehitus (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kombineeritud harjutused (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/5.klass (28)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal (3)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Inimene (8)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kliima ja ilm (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/4.klass (51)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti/Eesti ilmastik (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal/Organismide mitmekesisus (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Jõgi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Soo (5)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Mets (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Aed (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Põld (2)
Matemaatika/Algebra/Kombineeritud harjutused (1)
Matemaatika/Algebra/Avaldiste lihtsustamine/Abivalemid (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Järguühikud, järkarvud (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Ümardamine (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/10 000-ni (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/100 piires (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvuteooria alged/SÜT ja VÜK (2)
Matemaatika/Arvutamine/Kombineeritud harjutused (5)
Matemaatika/Arvutamine/Korrutamine ja jagamine (9)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires (3)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 20 piires (1)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine üldine (4)
Matemaatika/Arvutamine/Tehted murdudega (2)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires (7)
Matemaatika/Arvutamine/Arvude võrdlemine (1)
Matemaatika/Arvutamine/Seadused, reeglid, omadused (1)
Matemaatika/Funktsioonid ja graafikud/Kombineeritud harjutused (1)