Teksti- ja pilditöötlus
Teema: /Microsofti võistlustööd

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

Sisaldab mõisteid ja toiminguid seoses tekstitöötluse ja pildiga.

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused