Mõisted ühiskonnaõpetuses
Teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

Märgi sõnaseletuse järgi õige mõiste!

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused