Tunne oma arvutit
Teema: /Arvutiõpetus/Üldised küsimused

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

Sihtgrupp: 12. klass Kasutatud kirjandus: "Minu arvuti I osa"; www.director.ee; Taavi Tamberg "Informaatika I"

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused