Liiklustest
Teema: /Inimeseõpetus/3. klass

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

Harjutus 3.klassi inimeseõpetuse programmi juurde. Aitab korrata ja süvendada olulisemaid mõisteid ja reegleid. Abi leiab Maanteeameti "Jalgrattaraamatust" ja liikluseeskirjadest. Koostajad Ivi Kukk ja Siiri Sitska.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused