Tempo muusikas
Teema: /Muusika/9.klass

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

Tempoks nimetatakse helitöö esitamise kiirust; üldkasutatavad on itaaliakeelsed terminid. Koosta õige vaste!

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused