ARVUTA
Teema: Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

ARVUTA JA KIRJUTA ÕIGE VASTUS

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused