Eesti pealinnad ja keskused
Teema: Geograafia/Rahvastik/Eesti rahvastik ja asustus

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda


Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused