Lapse õigused ja kohustused
Teema: /Inimeseõpetus/3. klass

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

Pane tähtedest kokku lausesse sobiv sõna. Sõna sobib punktiiri asemele.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused