Teave ja teabeallikad. Reklaam / uus MM
Teema: /Inimeseõpetus/3. klass

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

III klassi inimeseõpetuse teema "TEAVE ja ASJAD" juurde sobiv sõnavara rikastamise ja mõistete kinnistamise harjutus. Koostajad Siiri Sitska ja Ivi Kukk.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused