ARVUTA 3
Teema: Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires

Tüüp: Korrapidaja
Lohista hiirega segamini täherivi õigesse järjekorda

ARVUTA JA KIRJUTA ÕIGE VASTUS!

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused