TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Loodusõpetus/1. - 3. klassile
Harjutuste teemad
Kaardiõpetus ja mõõtmine
Organismid, nende elupaigad ja kooselu
Inimene
Kombineeritud harjutused
2.klass
1.klass
Eesti
Ilm ja aastaajad
Elekter ja magnetism
Liikumine
3.klass
Harjutused
Väetised ja väetamine (Jass - 10.11.2008) [Valimisjaoskond]
Köögiviljad (Jass - 11.11.2008) []
Loomade rahvapärased nimed (Jass - 26.01.2009) [Korrapidaja]