TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Loodusõpetus/4. - 6. klassile
Harjutuste teemad
Eesti
Loodusvarad
6.klass
Maailmaruum
Õhk, muld, vesi
Maa ja selle ehitus
Kombineeritud harjutused
5.klass
Elu Maal
Inimene
Kliima ja ilm
4.klass
Harjutused
Maailma puuviljad (Jass - 11.11.2008) []
Marjad (Jass - 11.11.2008) []
MAA KUJUTAMINE KAARDIL (TaevereK - 04.12.2013) [Korrapidaja]
MAAILMARUUM (TaevereK - 03.10.2013) [Korrapidaja]