TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal
Harjutuste teemad
Organismide mitmekesisus
Harjutused
ELU MAAL (mammlasalg - 26.03.2006) [Valimisjaoskond]
Organismide eluavaldused ( - 23.05.2006) [Valimisjaoskond]
Maa (K. Tammistu) (katrinat - 17.11.2005) [Korrapidaja]