TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Inimene
Harjutuste teemad
Harjutused
ELUNDKONNAD (mammlasalg - 23.03.2006) [Valimisjaoskond]
Inimene (Jass - 21.01.2009) [Valimisjaoskond]
RAKUD JA KOED (mammlasalg - 23.03.2006) [Valimisjaoskond]
Inimese ehitus ( - 10.05.2006) []
Elundkonnad (marjeloide - 09.02.2006) [Täitmisjaoskond]
Inimese meeleorganid (marjeloide - 13.02.2006) [Täitmisjaoskond]
Tervishoid (marjeloide - 16.02.2006) [Täitmisjaoskond]
Oskussõnad (marjeloide - 17.02.2006) [Korrapidaja]