TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kliima ja ilm
Harjutuste teemad
Harjutused
Määra pilvisus (mammlasalg - 23.02.2006) []