TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Kümnendmurrud
Harjutuste teemad
Harjutused
Arvu jagamine 0,1ga, 0,01ga, 0,001ga (kadrihiob - 31.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Arvu jagamine 10ga, 100ga, 1000ga (kadrihiob - 27.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Arvu korrutamine 0,1ga, 0,01ga, 0,001ga (kadrihiob - 27.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude jagamine (kadrihiob - 31.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude korrutamine (kadrihiob - 18.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude lahutamine (kadrihiob - 10.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude liitmine (kadrihiob - 09.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurru korrutamine 10ga, 100ga, 1000ga (kadrihiob - 10.03.2006) [Täitmisjaoskond]