TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Ümardamine
Harjutuste teemad
Harjutused
Kümnendmurdude ümardamine (kadrihiob - 21.02.2006) [Valimisjaoskond]
Kümnendmurdude ümardamine (kadrihiob - 21.02.2006) [Täitmisjaoskond]