TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Järguühikud, järkarvud
Harjutuste teemad
Harjutused
Arv järkarvude summana (AetSomer - 03.06.2006) [Valimisjaoskond]