TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Matemaatika/Arvutamine/Korrutamine ja jagamine
Harjutuste teemad
Harjutused
Kümnendmurdude jagamine 1 ( - 19.03.2006) [Valimisjaoskond]
Kümnendmurdude korrutamine 1 ( - 19.03.2006) [Valimisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine 25 piires (katrinat - 15.12.2005) [Valimisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine K. Tammistu (katrinat - 26.10.2005) [Valimisjaoskond]
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine 3 ( - 20.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude jagamine 2 ( - 20.03.2006) [Korrapidaja]
Kümnendmurdude korrutamine 2 ( - 17.03.2006) [Korrapidaja]
Korrutamine ja jagamine 5 piires (katrinat - 15.12.2005) [Korrapidaja]
Laiendatud korrutustabel (kadrihiob - 08.04.2006) [Korrapidaja]