TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires
Harjutuste teemad
Harjutused
Liitmine, lahutamine 100 piires. Aili Lomp (tunniplaan - 18.02.2006) [Valimisjaoskond]
Üleminekuga liitmine ja lahutamine 100 piires. 2. klass. (tunniplaan - 05.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Muutuja leidmine. Aili Lomp (tunniplaan - 19.02.2006) [Täitmisjaoskond]