TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Matemaatika/Arvutamine/Tehted murdudega
Harjutuste teemad
Harjutused
Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine (AetSomer - 30.05.2006) [Täitmisjaoskond]
Peast korrutamine murdudega (siivi32 - 13.11.2006) [Täitmisjaoskond]