TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Ajalugu/Eesti ajalugu/Kombineeritud harjutused
Harjutuste teemad
Harjutused
19. sajandi Eesti kultuurilugu (Jass - 07.01.2010) [Valimisjaoskond]
Eesti ajalugu 20.sajandi alguseni.(väga raske) (ivikukk - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Esivanemate elu (Jass - 19.02.2009) [Korrapidaja]