TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Ühiskonnaõpetuse mõisted 7.-9. klassile (kudiskudis - 19.06.2008) [Valimisjaoskond]
Demokraatlik valitsemine valikvastustega (Kristise - 23.10.2008) [Valimisjaoskond]
Demokraatliku valitsemise põhijooned/KOMPLEKT (maien - 01.08.2010) [Valimisjaoskond]
Eesti Vabariigi põhiseadus (maien - 30.11.2008) [Valimisjaoskond]
Eesti Vabariigi põhiseadus / Politics (maien - 23.09.2011) [Valimisjaoskond]
Kirik ja usuühendused(uuendatud) (maien - 04.08.2015) [Valimisjaoskond]
Kirik ja usuühendused/KOMPLEKT (maien - 05.08.2010) [Valimisjaoskond]
Noorte osalus, õpilasesindused/KOMPLEKT (maien - 04.08.2010) [Valimisjaoskond]
Riik ja valitsemine / KOMPLEKT (maien - 27.07.2015) [Valimisjaoskond]
Valimiste üldised põhimõtted, valimiskampaania/KOMPLEKT (maien - 02.08.2010) [Valimisjaoskond]
Õigusaktide kasutamine/KOMPLEKT (maien - 02.08.2010) [Täitmisjaoskond]
Käitumine kriisiolukorras/KOMPLEKT (maien - 04.08.2010) [Täitmisjaoskond]
Kodanikuühiskond, vabaühendused//KOMPLEKT (maien - 03.08.2010) [Täitmisjaoskond]
Lapse õigused / 9. kl ühiskonnaõpetus (maien - 16.07.2010) [Täitmisjaoskond]
Lapse õigused(uuendatud) (maien - 03.08.2015) [Täitmisjaoskond]
Sotsiaalne turvalisus (uuendatud) (maien - 30.07.2015) [Täitmisjaoskond]
Sotsiaalne turvalisus / näiteharjutus (maien - 13.10.2010) [Täitmisjaoskond]
Sotsiaalne turvalisus/KOMPLEKT (maien - 06.08.2010) [Täitmisjaoskond]
Eesti Vabariigi Riigikogu (Jass - 04.09.2009) [Korrapidaja]
Kuulsad inimesed (karlkiur - 05.01.2008) [Korrapidaja]
Kuulsad sportlased (karlkiur - 06.01.2008) [Korrapidaja]
Mõisted ühiskonnaõpetuses (merle16 - 25.04.2007) [Korrapidaja]
Nobeli preemia (Jass - 12.10.2009) [Korrapidaja]