TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Keemia/8.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Aatomi ehitus (Jass - 11.09.2009) [Valimisjaoskond]
Aatommass ja molekulmass (siivi32 - 11.06.2007) [Valimisjaoskond]
Alused ja neutralisatsioonireaktsioon 2 (siivi32 - 28.05.2007) [Valimisjaoskond]
Hapnik. Põlemine (siivi32 - 15.06.2007) [Valimisjaoskond]
Happed 2 (siivi32 - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
Keemilised elemendid (vihmamardikas - 05.10.2019) [Valimisjaoskond]
Keemiliste elementide per.süsteem ja per.tabeli ehitus ning seos aatomi ehitusega (siivi32 - 06.06.2007) [Valimisjaoskond]
Keemiliste elementide tähised ja nimetused 2 (siivi32 - 15.11.2006) [Valimisjaoskond]
Kordamine - Ainete valemid ja nimetused 1 (siivi32 - 09.11.2006) [Valimisjaoskond]
Kordamine - Ülesanded (siivi32 - 21.06.2007) [Valimisjaoskond]
Soolad. Soolade valemid ja nimetused. (siivi32 - 17.06.2007) [Valimisjaoskond]
Vesi lahustina. Lahuste koostise arvutusi (siivi32 - 18.06.2007) [Valimisjaoskond]
Kordamine - Joonised ja katsed (siivi32 - 23.06.2007) []
Laborinõud ja ohutusmärgid (siivi32 - 16.02.2007) []
Lahused. Segude lahutamine koostisosadeks (siivi32 - 20.06.2007) []
Aatomi ehituse seos perioodilisustabeli ehitusega (siivi32 - 06.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Ainetega toimuvad muutused (siivi32 - 19.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Alumiinium ja raud (siivi32 - 17.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Elektronskeemid (siivi32 - 06.05.2007) [Täitmisjaoskond]
Ioonid. Iooniline side (siivi32 - 10.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Keemilised elemendid ja nende tähised 3 (siivi32 - 15.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Kordamine - Ainete valemid ja nimetused 2 (siivi32 - 10.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Kordamine - Reaktsioonivõrrandite koostamine (siivi32 - 21.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Molekulid. Kovalentne side (siivi32 - 07.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Oksüdatsiooniaste (siivi32 - 27.02.2007) [Täitmisjaoskond]
Oksiidid (siivi32 - 27.02.2007) [Täitmisjaoskond]
Vesinik. Redoksreaktsioonid (siivi32 - 18.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Aatom. Aatomi ehitus (siivi32 - 06.06.2007) [Korrapidaja]
Alused ja neutralisatsioonireaktsioon 1 (siivi32 - 28.05.2007) [Korrapidaja]
Hapnik ja vesinik (siivi32 - 15.06.2007) [Korrapidaja]
Happed 1 (siivi32 - 21.05.2007) [Korrapidaja]
Kordamine - Keemia põhimõisted (siivi32 - 16.06.2007) [Korrapidaja]
Meid ümbritsevad ained (siivi32 - 12.02.2007) [Korrapidaja]
Metallidest üldiselt. Sulamid (siivi32 - 16.06.2007) [Korrapidaja]
Soolad. Soolade valemid (siivi32 - 16.06.2007) [Korrapidaja]
Keemiliste elementide tähised (siivi32 - 03.05.2007) [Lüngajaht]
Perioodilisustabeli kasutamine aatomi ehituse kirjeldamisel (siivi32 - 02.05.2007) [Lüngajaht]
Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine (siivi32 - 12.06.2007) [Lüngajaht]