TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Keemia/9.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Keemia põhimõisted 8.-9. klassile (kudiskudis - 15.08.2008) [Valimisjaoskond]
Kuidas kulgevad keemilised reaktsioonid ( - 07.12.2005) [Valimisjaoskond]
Mool ja aatom ( - 05.01.2007) [Täitmisjaoskond]
Aatomi ehitus (Jass - 04.01.2007) [Korrapidaja]
Keemia mõisted ( - 30.04.2006) [Korrapidaja]
Kordamine (hilda - 11.08.2008) [Korrapidaja]
Elementide tähised (Jass - 23.01.2009) [Lüngajaht]
Orgaanilise keemia mõisted põhikoolile (hilda - 19.11.2008) [Lüngajaht]