TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
AASTAAJAD (koerukas - 08.10.2007) [Valimisjaoskond]
ASJAD JA MATERJALID (koerukas - 29.09.2007) [Valimisjaoskond]
Elupaigad ( - 08.10.2007) [Valimisjaoskond]
ELUS JA ELUTA LOODUS (koerukas - 29.09.2007) [Valimisjaoskond]
KASVAMINE JA ARENEMINE (koerukas - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
MEELED (koerukas - 09.10.2007) [Valimisjaoskond]
Meeled minu ümber (kai49 - 27.09.2011) [Valimisjaoskond]
VÕRDLEMINE (koerukas - 08.10.2007) [Valimisjaoskond]
KEVAD (koerukas - 02.10.2007) []
KEVAD 2 (koerukas - 02.03.2015) []
LOOMAD (koerukas - 30.09.2007) []
PUUD JA PÕÕSAD (koerukas - 30.09.2007) []
ROHTTAIMED (koerukas - 30.09.2007) []
SÜGIS (koerukas - 02.10.2007) []
SEENED (koerukas - 02.10.2007) []
SUVI (koerukas - 02.10.2007) []
SUVI 2 (koerukas - 19.05.2017) []
EESTIMAA (koerukas - 08.10.2007) [Korrapidaja]
EESTIMAA * (koerukas - 13.02.2017) [Korrapidaja]
EESTIMAA ** (koerukas - 13.02.2018) [Korrapidaja]
INIMESE KEHA (koerukas - 08.10.2007) [Korrapidaja]
Lilled (linkur - 20.03.2014) [Korrapidaja]
Loodusõpetus 1. klassile - kordamine ( - 15.05.2007) [Korrapidaja]
LOODUSES KÄITUMINE (koerukas - 09.10.2007) [Korrapidaja]
Metsloomad ja koduloomad ( - 15.05.2007) [Korrapidaja]
TAHKE JA VEDEL (koerukas - 09.10.2007) [Korrapidaja]
TALV (koerukas - 08.10.2007) [Korrapidaja]
TERVISE HOIDMINE (koerukas - 08.10.2007) [Korrapidaja]
ELUPAIGAD (koerukas - 09.10.2007) [Lüngajaht]
LOOMAD (koerukas - 09.10.2007) [Lüngajaht]
TAIMED (koerukas - 09.10.2007) [Lüngajaht]
Mets ja aed (kai49 - 27.09.2011) [Sorteerija]
Toitumine I klass (Eha58 - 07.10.2011) [Sorteerija]