TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/1.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Arvu võrdlemine tehtega 10 piires (AetSomer - 05.06.2007) [Valimisjaoskond]
Arvu võrdlemine tehtega 5 piires (AetSomer - 29.05.2007) [Valimisjaoskond]
Arvude võrdlemine 10 piires (AetSomer - 29.05.2007) [Valimisjaoskond]
Arvude võrdlemine 5 piires (AetSomer - 29.05.2007) [Valimisjaoskond]
Arvuta 20 piires (AetSomer - 29.05.2007) [Valimisjaoskond]
Arvutamine 10 piires (AetSomer - 22.05.2007) [Valimisjaoskond]
Arvutamine 5 piires (AetSomer - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
Lahutamine 10 piires (AetSomer - 22.05.2007) [Valimisjaoskond]
Lahutamine 5 piires (AetSomer - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
Lahutamine üleminekuga (AetSomer - 29.05.2007) [Valimisjaoskond]
Liida ja lahuta ainult üleminekuga (AetSomer - 29.05.2007) [Valimisjaoskond]
Liitmine 10 piires (AetSomer - 22.05.2007) [Valimisjaoskond]
Liitmine 20 piires üleminekuta (AetSomer - 22.05.2007) [Valimisjaoskond]
Liitmine 5 piires (AetSomer - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
Liitmine üleminekuga (20 piires) (AetSomer - 29.05.2007) [Valimisjaoskond]
Tehete võrdlemine 5 piires (AetSomer - 05.06.2007) [Valimisjaoskond]
Arvud (TaevereK - 26.04.2007) []
Arvuta (10 piires) (AetSomer - 18.05.2007) []
Arvuta (5 piires) (AetSomer - 18.05.2007) []
Hulkade võrdlemine (5 piires) (AetSomer - 04.02.2007) []
Kell (täis- ja pooltunnid) (AetSomer - 14.06.2007) []
Liida (10 piires) (AetSomer - 18.05.2007) []
Liitmine (10 piires) (AetSomer - 16.05.2007) []
Loenda (AetSomer - 20.09.2007) []
Loenda (5 piires) (AetSomer - 04.02.2007) []
Mis kujund on pildil? (AetSomer - 31.01.2007) []
Mis on pildil? (AetSomer - 31.03.2006) []
Seosed (lühem-pikem, kõrgem-madalam jne.) (AetSomer - 31.01.2007) []
Täringute võrdlemine (1-9) (AetSomer - 30.01.2007) []
Arvutamine 10 piires (AetSomer - 26.05.2007) [Täitmisjaoskond]
Arvutamine 5 piires (AetSomer - 21.05.2007) [Täitmisjaoskond]
ARVUTAMINE 9 PIIRES (Jass - 16.01.2007) [Täitmisjaoskond]
Arvutamine kümne piires I klass (Eha58 - 05.10.2011) [Täitmisjaoskond]
Lahutamine 10 piires (AetSomer - 29.05.2007) [Täitmisjaoskond]
Lahutamine 5 piires (AetSomer - 21.05.2007) [Täitmisjaoskond]
Liitmine 10 piires (AetSomer - 26.05.2007) [Täitmisjaoskond]
Liitmine 5 piires (AetSomer - 21.05.2007) [Täitmisjaoskond]
Liitmise ja lahutamise seos (kai49 - 29.09.2011) [Täitmisjaoskond]
Arvurida 10-ni (AetSomer - 06.06.2007) [Lüngajaht]
Arvurida 11-20 (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Arvurida 5-ni (AetSomer - 06.06.2007) [Lüngajaht]
Eelnev ja järgnev arv (10 piires) (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Eelnev ja järgnev arv (5 piires) (AetSomer - 06.06.2007) [Lüngajaht]
Eelnev ja järgnev arv 11-20 (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Lünkamine (10 piires lahutamises) (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Lünkamine (10 piires) (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Lünkamine (5 piires lahutamises) (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Lünkamine (5 piires liitmises) (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Lünkamine (5 piires) (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Paaris- või paaritu arv (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]
Paarisarvud (AetSomer - 07.06.2007) [Lüngajaht]