TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/2.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Kahekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 100 piires ( - 18.06.2007) [Valimisjaoskond]
Kahekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 100 piires ( - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Kell ( - 08.06.2007) [Valimisjaoskond]
Kell ( - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine 20 piires ( - 11.06.2007) [Valimisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine 20 piires ( - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 100 piires ( - 14.06.2007) [Valimisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 100 piires ( - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 20 piires, võrratus, liitmise ja lahutamise seos ( - 08.06.2007) [Valimisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 20 piires, võrratus, liitmise ja lahutamise seos ( - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Mõõtühikutega arvutamine ja teisendamine ( - 15.06.2007) [Valimisjaoskond]
Mõõtühikutega arvutamine ja teisendamine ( - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Geomeetrilised kujundid ( - 07.06.2007) []
Geomeetrilised kujundid ( - 16.08.2012) []
Jagamine 20 piires ( - 25.06.2007) []
Jagamine 20 piires ( - 16.08.2012) []
Kordamine ( - 15.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Kordamine ( - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 100 piires ( - 11.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 100 piires ( - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine, tehete komponendid ( - 07.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine, tehete komponendid ( - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Sajalised, kümnelised, ühelised ( - 09.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Sajalised, kümnelised, ühelised ( - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Täht arvu tähisena ( - 08.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Täht arvu tähisena ( - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Arvud 100-ni ( - 15.06.2007) [Korrapidaja]
Arvud 100-ni ( - 16.08.2012) [Korrapidaja]
Üheline, kümneline, sajaline ( - 04.06.2007) [Korrapidaja]
Üheline, kümneline, sajaline ( - 16.08.2012) [Korrapidaja]
Geomeetrilised kujundid ( - 08.06.2007) [Korrapidaja]
Geomeetrilised kujundid ( - 16.08.2012) [Korrapidaja]
Mõõtühikud ja kalender ( - 07.06.2007) [Korrapidaja]
Mõõtühikud ja kalender ( - 16.08.2012) [Korrapidaja]
Korrutamine arvudega 1-5 (mammlasalg - 18.11.2011) [Lüngajaht]
Korrutamine ja jagamine ( - 08.06.2007) [Lüngajaht]
Korrutamine ja jagamine ( - 16.08.2012) [Lüngajaht]
Lahutamine täiskümnete ja -sadadega ( - 14.06.2007) [Lüngajaht]
Lahutamine täiskümnete ja -sadadega ( - 16.08.2012) [Lüngajaht]
Liitmine ja lahutamine üleminekuga ühest kümnest teise ( - 10.06.2007) [Lüngajaht]
Liitmine ja lahutamine üleminekuga ühest kümnest teise ( - 16.08.2012) [Lüngajaht]
Liitmine ja lahutamine täiskümnetega ( - 14.06.2007) [Lüngajaht]
Liitmine ja lahutamine täiskümnetega ( - 16.08.2012) [Lüngajaht]
Liitmine täiskümnete ja -sadadega ( - 13.06.2007) [Lüngajaht]
Liitmine täiskümnete ja -sadadega ( - 16.08.2012) [Lüngajaht]