TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/3.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Kas oskad ? (meriker - 26.03.2007) [Valimisjaoskond]
Kokkuvõttev töö 3.kl matemaatikast (linkur - 22.04.2015) [Valimisjaoskond]
MÕÕTÜHIKUD - gramm, kilogramm, tsentner, tonn (meriker - 16.03.2007) [Valimisjaoskond]
Mõisted (meriker - 15.03.2007) [Valimisjaoskond]
Peastarvutamine (tunniplaan - 03.11.2006) [Valimisjaoskond]
PIKKUSÜHIKUD - detsimeeter, meeter, kilomeeter (meriker - 21.03.2007) [Valimisjaoskond]
PIKKUSÜHIKUD - millimeeter, sentimeeter (meriker - 21.03.2007) [Valimisjaoskond]
Pool, kolmandik, neljandik, viiendik (meriker - 15.03.2007) [Valimisjaoskond]
Geomeetrilised kujundid -mõisted (meriker - 19.03.2007) []
Geomeetrilised kujundid -mõisted 2 (meriker - 09.05.2007) []
Arvud tuhandest kümne tuhandeni (meriker - 02.04.2007) [Täitmisjaoskond]
Korratabel - Aili Lomp (tunniplaan - 04.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine (carinap - 28.12.2009) [Täitmisjaoskond]
Puuduva jagaja leidmine (meriker - 20.03.2007) [Täitmisjaoskond]
Puuduva jagatava leidmine (meriker - 20.03.2007) [Täitmisjaoskond]
Puuduva liidetava leidmine (meriker - 19.03.2007) [Täitmisjaoskond]
Puuduva teguri leidmine (meriker - 19.03.2007) [Täitmisjaoskond]
Puuduva vähendaja leidmine (meriker - 19.03.2007) [Täitmisjaoskond]
Puuduva vähendatava leidmine (meriker - 19.03.2007) [Täitmisjaoskond]
Ajaühikud - aasta, kuu ja nädal (meriker - 17.03.2007) [Korrapidaja]
Ajaühikud - aasta, kuu ja nädal 2 (meriker - 09.05.2007) [Korrapidaja]
Ajaühikud -ööpäev, tund, minut, sekund (meriker - 18.03.2007) [Korrapidaja]
Geomeetrilised kujundid - kordamine (meriker - 20.03.2007) [Korrapidaja]
Geomeetrilised kujundid - kordamine 2 (meriker - 09.05.2007) [Korrapidaja]
Rooma numbrid (meriker - 24.03.2007) [Korrapidaja]
Rooma numbrid 2 (meriker - 09.05.2007) [Korrapidaja]
JAGAMINE - korrutustabeli kordamine (meriker - 17.03.2007) [Lüngajaht]
KORRUTAMINE - korrutustabeli kordamine (meriker - 17.03.2007) [Lüngajaht]
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 20 piires (meriker - 22.03.2007) [Lüngajaht]
LAHUTAMINE üleminekuga (meriker - 18.03.2007) [Lüngajaht]
LIITMINE üleminekuga (meriker - 18.03.2007) [Lüngajaht]