TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/4.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Jäägiga jagamine. 4. klass ( - 23.07.2006) [Valimisjaoskond]
Mõisted matemaatikast 4. klass (laine12 - 05.06.2007) [Valimisjaoskond]
Pikkusühikud. 4. klass ( - 24.07.2006) [Valimisjaoskond]
Kolmnurk, ristkülik ja ruut. Nende ümbermõõt. 4. klass ( - 25.07.2006) []
Ristküliku ja ruudu pindala. Arvu ruut. 4. klass ( - 26.07.2006) []
Tasandilised kujundid ja ruumilised kujundid ehk kehad. (4. klass) ( - 19.07.2006) []
Arvud miljardini. Arvude võrdlemine. 4. klass ( - 30.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Arvude koostis. Arvude lugemine ja kirjutamine. 4. klass ( - 22.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Arvude võrdlemine. 4. klass ( - 21.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Arvutamine ( - 28.10.2008) [Täitmisjaoskond]
Enesekontroll I 4. klass ( - 01.08.2006) [Täitmisjaoskond]
Enesekontrolliks II 4. klass ( - 01.08.2006) [Täitmisjaoskond]
Jagamine 10-. 100- ja 1000-ga (teele8 - 09.03.2008) [Täitmisjaoskond]
Kõik tehted 10000 piires. 4. klass ( - 23.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Kiirus, aeg ja teepikkus. Temperatuur. 4. klass ( - 30.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Korrutamine 10-, 100- ja 1000-ga (teele8 - 07.03.2008) [Täitmisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga. 4. klass ( - 31.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine järguühikuga. 4. klass ( - 31.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine. Tehete järjekord. Murrud. 4. klass ( - 22.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 1000 piires. Arvutamise seadused. Tehte puuduva liikme leidmine. 4. klass ( - 20.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Massiühikud, mahuühikud ja ajaühikud. Rahaühikud. ( - 30.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Nulliga lõppevate arvude korrutamine ja jagamine. 4. klass ( - 29.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Seosed pindalaühikute vahel. 4. klass ( - 28.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Tähe arvväärtus, 4. klassile ( - 20.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Täht võrduses ja võrratuses. 4. klass ( - 23.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Matemaatika põhiteadmised 4. klassile ( - 19.11.2006) [Korrapidaja]
Matemaatilised mõisted (aile - 31.07.2006) [Korrapidaja]