TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/5.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Korrutamine (kersti112 - 28.07.2006) [Valimisjaoskond]
Matemaatika mõisted (hkaiv - 24.02.2008) [Valimisjaoskond]
SÜT, VÜK ( - 15.01.2008) [Valimisjaoskond]
Arvu kujutamine arvkiirel (5. klass) Allar Veelmaa ( - 16.07.2007) []
Arvu kujutamine arvkiirel (5. klass) Allar Veelmaa ( - 17.08.2012) []
Kõrvunurgad, tippnurgad (pillekaisel - 01.12.2006) []
Nurgad (teele8 - 18.01.2009) []
Nurgad ja nende liigid. (5. klass) ( - 03.08.2007) []
Nurgad ja nende liigid. (5. klass) ( - 17.08.2012) []
Nurkade liigid (pillekaisel - 01.12.2006) []
Ruumala (pillekaisel - 01.12.2006) []
Algarvud ja kordarvud, SÜT, VÜK (pillekaisel - 01.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Algarvud ja kordarvud. Kordarvu algarvulised tegurid. (5. klass) ( - 01.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Algarvud ja kordarvud. Kordarvu algarvulised tegurid. (5. klass) ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Arvu korrutamine ja jagamine järguühikuga. (5. klass) ( - 10.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Arvu korrutamine ja jagamine järguühikuga. (5. klass) ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Arvu tegurid ja arvu kordsed. SÜT ja VÜK ( - 31.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Arvu tegurid ja arvu kordsed. SÜT ja VÜK ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Jaguvuse tunnused. (5. klass) Allar Veelmaa ( - 27.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Jaguvuse tunnused. (5. klass) Allar Veelmaa ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurd ( - 25.03.2008) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude koostis, ümardamine ja võrdlemine (pillekaisel - 01.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude korrutamine ( - 16.04.2008) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine (pillekaisel - 01.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, ... (pillekaisel - 27.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude liitmine, lahutamine ( - 15.04.2008) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude võrdlemine. (5. klass) ( - 08.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude võrdlemine. (5. klass) ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurrud, nende ümardamine. (5. klass) ( - 04.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurrud, nende ümardamine. (5. klass) ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1; 0,01 jne. (pillekaisel - 27.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Lahutamise omadused (pillekaisel - 24.09.2009) [Täitmisjaoskond]
Matemaatika kordamine (hkaiv - 17.02.2008) [Täitmisjaoskond]
Matemaatika mõisted 1 (pillekaisel - 26.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Mõõtühikute teisendamine (5. klass) ( - 04.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Mõõtühikute teisendamine (5. klass) ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Mõõtühikute teisendamine II (kümnendmurde kasutades) 5. klass ( - 07.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Mõõtühikute teisendamine II (kümnendmurde kasutades) 5. klass ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Naturaalarvude ümardamine (pillekaisel - 27.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Naturaalarvude ja kümnendmurdude ümardamine (5. klass) Allar Veelmaa ( - 19.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Naturaalarvude ja kümnendmurdude ümardamine (5. klass) Allar Veelmaa ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Naturaalarvude võrdlemine (5. klass) Allar Veelmaa ( - 18.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Naturaalarvude võrdlemine (5. klass) Allar Veelmaa ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Nurkade liigid, nurkade liitmine ja lahutamine (pillekaisel - 01.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Risttahukas. Kuup. (5. klass) ( - 11.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Risttahukas. Kuup. (5. klass) ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Rooma numbrid (pillekaisel - 01.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Ruumalaühikute teisendamine (5. klass) ( - 10.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Ruumalaühikute teisendamine (5. klass) ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Sulgude avamine, ühisteguri sulgude ette toomine (pillekaisel - 01.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Sulgude avamine. Korrutamise seadused. (5. klass) Allar Veelmaa ( - 26.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Sulgude avamine. Korrutamise seadused. (5. klass) Allar Veelmaa ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Suurte arvude lugemine ja kirjutamine (pillekaisel - 01.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Tähtavaldis, valem (5. klass) Allar Veelmaa ( - 21.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Tähtavaldis, valem (5. klass) Allar Veelmaa ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Tehted kümnendmurdudega (5. klass) ( - 09.08.2007) [Täitmisjaoskond]
Tehted kümnendmurdudega (5. klass) ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Tehted naturaalarvudega (pillekaisel - 01.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Tehted naturaalarvudega (kordamine) 5. klassile /Allar Veelmaa ( - 15.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Tehted naturaalarvudega (kordamine) 5. klassile /Allar Veelmaa ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Võrrand (5. klass) Allar Veelmaa ( - 22.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Võrrand (5. klass) Allar Veelmaa ( - 17.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Arvu tegurid ja kordsed ( - 15.01.2008) [Korrapidaja]
Matemaatika mõisted 2 (pillekaisel - 25.11.2006) [Korrapidaja]
Matemaatika mõisted 5. klassile ( - 22.12.2008) [Korrapidaja]
Matemaatika mõistete kordamine (hkaiv - 17.02.2008) [Korrapidaja]
Matemaatika põhiseosed ja mõisted 5. klassile /Allar Veelmaa/ ( - 18.06.2007) [Korrapidaja]
Naturaalarvud (voim - 27.11.2007) [Korrapidaja]