TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/6.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Arvude ümardamine (6.kl) Allar Veelmaa ( - 03.07.2006) [Valimisjaoskond]
Punkti koordinaadid 6. kl ( - 22.03.2006) [Valimisjaoskond]
Segaülesanded - 6. klassi kursuse kordamine ( - 09.07.2006) [Valimisjaoskond]
Tõenäosus. Statistika elemente ( - 07.07.2006) [Valimisjaoskond]
Kolmnurga alus ja kõrgus. Kolmnurga pindala arvutamine (6. klass) ( - 13.07.2006) []
Kolmnurk (6.kl) ( - 08.07.2006) []
Kolmnurkade liigitamine, kolmnurga külgede ja nurkade vahelised seosed (6. klass) ( - 14.07.2006) []
Kolmnurkne püstprisma, selle pindala ja ruumala 6. klass ( - 16.07.2006) []
Nurgapoolitaja, ristsirge ja keskristsirge ( - 11.07.2006) []
Ringjoon ja ring. Ringjoone pikkus ja ringi pindala 6.kl ( - 06.07.2006) []
Täispööre, ringi sektor. Sektordiagramm 6. kl ( - 06.07.2006) []
Võrdhaarne, võrdkülgne ja täisnurkne kolmnurk 6. klass ( - 12.07.2006) []
Jagatise väljendamine protsentides. Suuruse kasvamine ja kahanemine protsentides 6.kl ( - 05.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Kolmnurga sisenurkade summa 6.kl ( - 09.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Laen ja intress, tõenäosus (voim - 25.02.2009) [Täitmisjaoskond]
Matemaatika kordamine 6. klassile ( - 13.06.2008) [Täitmisjaoskond]
Osa leidmine tervest. Terve leidmine osa järgi. 6. klass. Allar Veelmaa ( - 04.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Positiivsed ja negatiivsed arvud (6.klass) ( - 04.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Protsendi mõiste. Protsendi leidmine arvust ja arvu leidmine protsendi järgi. 6. kl ( - 05.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Seosed mõõtühikute vahel 6. klass ( - 18.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Tehted harilike murdudega 6. klass ( - 03.07.2006) [Täitmisjaoskond]
Mõisted 6. kl. matemaatikas (riinjrva - 18.12.2006) [Korrapidaja]
Tunne mõisteid ( - 03.07.2006) [Korrapidaja]
Ratsionaalarvud ( - 17.03.2008) [Lüngajaht]