TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/9.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Avaldise lihtsustamine /Matemaatika 9. klassile ( - 01.11.2006) [Valimisjaoskond]
Lineaarvõrrand ja lineaarvõrratus /Matemaatika 9. klassile ( - 13.11.2006) [Valimisjaoskond]
Mittetäielikud ruutvõrrandid /Matemaatika 9. klassile ( - 31.10.2006) [Valimisjaoskond]
Taandamata ruutvõrrand /Matemaatika 9. klassile ( - 19.11.2006) [Valimisjaoskond]
Taandatud ruutvõrrand /Matemaatika 9. klassile ( - 18.11.2006) [Valimisjaoskond]
Tasapinnalised kujundid-II (voim - 26.01.2008) [Valimisjaoskond]
Tõenäosuse arvutamine. Statistika elemendid /Matemaatika 9. klassile ( - 01.11.2006) [Valimisjaoskond]
Funktsioonid ja nende graafikud /Matemaatika 9. klassile ( - 25.11.2006) []
Mõnede nurkade siinus, koosinus ja tangens /Matemaatika 9. klassile ( - 16.11.2006) []
Pythagorase teoreem /Matemaatika 9. klassile ( - 14.11.2006) []
Silinder, koonus ja kera /Matemaatika 9. klassile ( - 25.11.2006) []
Täisnurkse kolmnurga lahendamine /Matemaatika 9. klassile ( - 17.11.2006) []
Geomeetria III (voim - 17.02.2008) [Täitmisjaoskond]
Mõisted põhikooli matemaatikast / Matemaatika 9. klassile ( - 21.10.2006) [Korrapidaja]
Tasapinnalised kujundid (voim - 20.01.2008) [Korrapidaja]