TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Parandusõpe
Harjutuste teemad
Harjutused
Aastaajad (Eha58 - 17.10.2011) [Valimisjaoskond]
Andmete leidmine (lemme - 07.06.2007) [Valimisjaoskond]
ARVUD SÕNADE JA NUMBRITEGA 1 - 20 (Eneke - 01.03.2006) [Valimisjaoskond]
Küsimuse leidmine (lemme - 07.06.2007) [Valimisjaoskond]
Suurenda (lemme - 19.05.2007) [Valimisjaoskond]
Suurenda/vähenda (lemme - 19.05.2007) [Valimisjaoskond]
Tehte leidmine 1 (lemme - 07.06.2007) [Valimisjaoskond]
Vastuse leidmine1 (lemme - 14.06.2007) [Valimisjaoskond]
Võrdlemine 1 (lemme - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
Võrdlemine 2 (lemme - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
Võrdlemine 3 (lemme - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
Võrdlemine 4 (lemme - 21.05.2007) [Valimisjaoskond]
Hulgad (1.klass) ( - 08.03.2006) []
Hulkade liitmine ja lahutamine (1.klass) ( - 11.03.2006) []
Arvude järjestamine 1-10 ( - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Arvude järjestamine 1-100. ( - 12.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Arvude järjestamine 1-1000. ( - 12.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Arvude järjestamine 1-20 ( - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Eelnev ja järgnev arv 1-20 ( - 16.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Paaris- ja paaritud arvud 1-20. ( - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine lahutamisel 1-10 (Eneke - 21.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine lahutamisel 10-20 (Eneke - 21.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine lahutamisel üleminekuga 1-20 (Eneke - 21.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine liitmisel 1-10 ( - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine liitmisel 10-20. ( - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine liitmisel 20-piires ( - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine liitmisel üleminekuga 1-20 ( - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Puuduva arvu leidmine liitmisel või lahutamisel 1-10 ( - 04.08.2006) [Täitmisjaoskond]
Täiskümnete järjestamine 10-100. ( - 13.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Tekstülesanded 10 piires (Eneke - 21.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Vastuse trükkimine (lemme - 14.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Tekstülesanded (lemme - 24.03.2007) [Korrapidaja]
Puuduva liidetava leidmine (lemme - 19.05.2007) [Lüngajaht]
Puuduva liidetava leidmine2 (lemme - 19.05.2007) [Lüngajaht]
Võrdlemine (10 piires) (lemme - 24.03.2007) [Lüngajaht]