TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Inimeseõpetus/1.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Eestimaa- Kalevipoja lapsepõlv (Tuuliko - 27.06.2007) [Valimisjaoskond]
Käitumine ja kombed (Tuuliko - 03.07.2007) [Valimisjaoskond]
Mina (Tuuliko - 29.06.2007) [Valimisjaoskond]
Mina tean ja oskan (Tuuliko - 04.07.2007) [Valimisjaoskond]
Minu keha (Tuuliko - 27.06.2007) [Valimisjaoskond]
Minu, meie oma (Tuuliko - 04.07.2007) [Valimisjaoskond]
Sünnipäev (Tuuliko - 03.07.2007) [Valimisjaoskond]
Turvalisus (Tuuliko - 29.06.2007) [Valimisjaoskond]
Aasta (Tuuliko - 26.06.2007) []
Kodu ja kool (Tuuliko - 26.06.2007) []
Märka teisi (Tuuliko - 04.07.2007) []
Minu päev (Tuuliko - 02.07.2007) []
Lihavõtted (Tuuliko - 03.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Suvi (Tuuliko - 04.07.2007) [Täitmisjaoskond]
Jõulude ootel (Tuuliko - 03.07.2007) [Korrapidaja]
Minu klass (Tuuliko - 03.07.2007) [Korrapidaja]
Minu kool (Tuuliko - 29.06.2007) [Korrapidaja]
Mäng ja töö (Tuuliko - 03.07.2007) [Lüngajaht]
Mina ja teised (Tuuliko - 04.07.2007) [Lüngajaht]
Minu pere (Tuuliko - 29.06.2007) [Lüngajaht]