TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Inimeseõpetus/7.-9. klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Inimene ja rühm (yllesaalik - 20.03.2011) [Valimisjaoskond]
Inimese mina (yllesaalik - 26.03.2011) [Valimisjaoskond]
Konfliktide ennetamine ja lahendamine (yllesaalik - 26.03.2011) [Valimisjaoskond]
Lähedussuhted (yllesaalik - 29.05.2011) [Valimisjaoskond]
Enesekasvatus ja valikud (yllesaalik - 20.03.2011) [Korrapidaja]
Fakte kogu maailmast (TaevereK - 08.06.2010) [Korrapidaja]
Inimeseõpetuse mõisted ( - 27.03.2006) [Korrapidaja]
Maailma tuberkuloosipäev (Jass - 24.03.2009) [Korrapidaja]
Mõisteid 7.klassi inimeseõpetusest ( - 04.11.2008) [Korrapidaja]
Areng ja kasvamine (yllesaalik - 20.03.2011) [Sorteerija]
Sotsiaalsed oskused (yllesaalik - 07.04.2011) [Sorteerija]
Suguküpsus ja reproduktsioon (yllesaalik - 24.03.2011) [Sorteerija]
Turvaline seksuaalkäitumine (yllesaalik - 05.06.2011) [Sorteerija]
Uimastid (yllesaalik - 25.03.2011) [Sorteerija]