TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Loodusõpetus/5. klass
Harjutuste teemad
Harjutused
5. kl loodusõpetus. Asula (reetp - 23.04.2011) [Valimisjaoskond]
5. kl loodusõpetus. Järv (reetp - 05.02.2011) [Valimisjaoskond]
5. kl loodusõpetus. Pinnavormid ja pinnamood (reetp - 23.04.2011) [Valimisjaoskond]
5. kl loodusõpetus. Soo kui elukeskkond (reetp - 27.04.2011) [Valimisjaoskond]
5. kl Loodusõpetus. Vesi kui aine. Vee kasutamine (reetp - 22.04.2011) [Valimisjaoskond]
5.kl loodusõpetus. Asula (reetp - 23.04.2011) [Valimisjaoskond]
5.kl loodusõpetus. Jõgi (reetp - 05.02.2011) [Valimisjaoskond]
5.kl loodusõpetus. Soo kui elukeskkond (reetp - 23.04.2011) [Valimisjaoskond]
5.kl loodusõpetus. Vesi kui aine. Vee kasutamine (reetp - 22.04.2011) [Valimisjaoskond]
5. kl loodusõpetus Vesi kui aine (reetp - 22.04.2011) [Täitmisjaoskond]
5. kl loodusõpetus. Asula (reetp - 23.04.2011) [Täitmisjaoskond]
5. kl loodusõpetus. Pinnavormid ja pinnamood (reetp - 23.04.2011) [Täitmisjaoskond]
5.kl loodusõpetus Vesi kui aine (reetp - 22.04.2011) [Täitmisjaoskond]
5.kl loodusõpetus. Asula (reetp - 23.04.2011) [Täitmisjaoskond]
5.kl loodusõpetus. Soo kui elukeskkond (reetp - 23.04.2011) [Täitmisjaoskond]
5. kl loodusõpetus. Järv (reetp - 10.02.2011) [Korrapidaja]
5. kl loodusõpetus. Jõgi (reetp - 10.02.2011) [Korrapidaja]
5. kl loodusõpetus. Soo kui elukeskkond (reetp - 23.04.2011) [Korrapidaja]
5.kl loodusõpetus. Asula (reetp - 23.04.2011) [Korrapidaja]
5.kl loodusõpetus. Pinnavormid ja pinnamood (reetp - 23.04.2011) [Korrapidaja]
5.kl loodusõpetus. Vesi kui aine. Vee kasutamine (reetp - 22.04.2011) [Korrapidaja]