TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Koolituse tööd 2012
Harjutuste teemad
Harjutused
7.klass loodusõpetuse kordamine (merikeehapalu - 17.03.2012) [Valimisjaoskond]
8. klassi keemia. Happed ja alused. (KatiH0311 - 30.03.2012) [Valimisjaoskond]
Õhk ja organismid (tiiueh - 29.02.2012) [Valimisjaoskond]
Hüdroksiidid (taimiuibo - 22.03.2012) [Valimisjaoskond]
Inimeseõpetus 8.klassile. Tervis.(Tiina Ruusmaa). (stannum - 21.03.2012) [Valimisjaoskond]
Lülijalgsed (astridsumberg - 11.04.2012) [Valimisjaoskond]
LOODUSÕPETUS 4.klassile (ulleniinemae - 08.04.2012) [Valimisjaoskond]
Muld (V. Madar) (vama - 18.04.2012) [Valimisjaoskond]
Orgaanilised ained (gerlie - 26.03.2012) [Valimisjaoskond]
Rahvastik (V. Madar) (vama - 20.03.2012) [Valimisjaoskond]
Selgroogsed loomad (Viigi Tiits) ( - 25.03.2012) [Valimisjaoskond]
Selgroogsete loomade kordamine (Rein Tarros) (reintarros - 21.03.2012) [Valimisjaoskond]
Selgroogsete loomade paljunemine. (R.Tarros) (reintarros - 22.03.2012) [Valimisjaoskond]
Tunne Eesti taimi (tiiueh - 29.02.2012) []
Alused /nimetamine/ (V.Madar) (vama - 22.04.2012) [Täitmisjaoskond]
Ühendite põhiklassid /nimetamine/ (V. Madar) (vama - 07.05.2012) [Täitmisjaoskond]
Ühendite põhiklassid /rühmitamine/ (V. Madar) (vama - 07.05.2012) [Täitmisjaoskond]
Happed /valem-nimetus/(V. Madar) (vama - 02.04.2012) [Täitmisjaoskond]
Oksiidide nimetamine (V. Madar) (vama - 18.03.2012) [Täitmisjaoskond]
Putukate välis- ja siseehitus rohutirtsu näitel ( - 17.02.2012) [Täitmisjaoskond]
Soolad /nimetamine/ (V. Madar) (vama - 07.05.2012) [Täitmisjaoskond]
7. klassi geograafia. Geoloogia ja pinnamood (KatiH0311 - 27.03.2012) [Korrapidaja]
8.klassi geograafia. Loodusvööndid. ( - 07.04.2012) [Korrapidaja]
Geograafia eksami mõisted / põhikoolile ( - 28.02.2012) [Korrapidaja]
Geograafia mõisted / II ( - 01.03.2012) [Korrapidaja]
Geoloogia (R.Tarros) (reintarros - 22.03.2012) [Korrapidaja]
Imetajad ( - 09.03.2012) [Korrapidaja]
Inimese suguelundkond ( - 28.03.2012) [Korrapidaja]
Inimeseõpetus 8.klassile. Haigused ja haigustekitajad (Tiina Ruusmaa). (stannum - 21.03.2012) [Korrapidaja]
Kaardiõpetus ( - 03.04.2012) [Korrapidaja]
Keemilised elemendid (merikeehapalu - 16.03.2012) [Korrapidaja]
LOODUSÕPETUS 4. klassile / Teema: Inimene (ulleniinemae - 08.04.2012) [Korrapidaja]
LOODUSÕPETUS 4.klassile II / Teema: Planeet Maa (ulleniinemae - 15.04.2012) [Korrapidaja]
Mõisted loodusõpetusest 5. - 6. kl. (tiiueh - 29.02.2012) [Korrapidaja]
Põhimõisted 7. klassi loodusõpetuses (ferris - 19.03.2012) [Korrapidaja]
Pinnamood (R.Tarros) (reintarros - 21.03.2012) [Korrapidaja]
Selgroogsete loomade kordamine ( - 17.04.2012) [Korrapidaja]
7. klassi bioloogia mõistete õigekiri ( - 05.03.2012) [Lüngajaht]
Mõisteid loodusõpetuses 5. -6. kl (tiiueh - 29.02.2012) [Lüngajaht]
Aluste liigitamine (lühike harjutus) (vama - 22.04.2012) [Sorteerija]
Hapete liigitamine (V. Madar) (vama - 02.04.2012) [Sorteerija]
Lülijalgsed (astridsumberg - 15.04.2012) [Sorteerija]
Loodusõpetus 5. - 6. kl (tiiueh - 29.02.2012) [Sorteerija]
Selgroogsete loomade lühiiseloomustus (ferris - 19.03.2012) [Sorteerija]