TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/12. klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Kordamine ( - 24.04.2015) [Valimisjaoskond]
Matemaatika ( - 24.04.2015) [Valimisjaoskond]
Koolimatemaatika ( - 24.04.2015) [Täitmisjaoskond]
Kordamine ( - 25.04.2015) [Korrapidaja]
Kirjuta õigesti (mairet - 26.04.2015) [Lüngajaht]